TỪ NGÀY 15/8, CHỦ XE CÓ PHẢI CHUYỂN SANG BIỂN SỐ ĐỊNH DANH KHÔNG?

TỪ NGÀY 15/8, CHỦ XE CÓ PHẢI CHUYỂN SANG BIỂN SỐ ĐỊNH DANH KHÔNG?

  Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA (thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA), quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-8-2023.

  Theo đó, việc quản lý biển số xe theo phương thức định danh cũng sẽ được thực hiện khi thông tư này có hiệu lực.

  Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe (gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, series biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số.

  Nói một cách dễ hiểu, biển số định danh vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý. Trước đây xe nào thì biển số đó, giờ thì người nào biển số đó, biển số sẽ đi theo người.

  Vậy chủ xe hiện tại có phải chuyển đổi sang biển số định danh?

  Cụ thể, theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA:

  - Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15-8-2023, mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

  - Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15-8-2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

  - Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

  - Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

  Như vậy, nếu chủ xe đang sử dụng biển số xe 5 số ở thời điểm hiện tại sẽ không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh từ 15-8-2023.

  Nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15-8-2023 thì số biển số sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp biển số.

  Nếu xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông và chỉ cấp đổi sang biển số định danh nếu thuộc trong trường hợp: Chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh; Chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

   

  Nguồn: plo.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: