CHẾ ĐỘ ĐỔI TRẢ

CHẾ ĐỘ ĐỔI TRẢ

  +Hỗ trợ thu lại Sản phẩm do Thiên Trà Motor bán ra cho anh em yên tâm sử dụng.

  +Hỗ trợ đổi xe khác tại Thiên Trà Motor cho khách hàng.

  Cách tính giá thu lại sản phẩm:

  + Trong 1 tháng đầu: hỗ trợ thu lại sản phẩm khấu hao 10% so với giá bán.

  + Nếu thời gian lâu hơn 1 tháng: thỏa thuận lại theo giá thị trường 

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: