CAM KẾT PHÁP LÝ

CAM KẾT PHÁP LÝ

     Tất cả xe mua bán đều đảm bảo sang tên toàn quốc, nếu không làm được cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm và hoàn đủ số tiền cho khác hàng.

     Hỗ trợ sang tên, uỷ quyền hoặc rút hồ sơ cho khách hàng nếu có yêu cầu.

    Luôn sẵn sang hỗ trợ pháp lý liên quan đến sản phẩm cho khách hàng

    Chia sẻ:
    Bài viết khác: