THIÊN TRÀ MOTOR LÀM PHIM - JOHN TACK - TRAILER

THIÊN TRÀ MOTOR LÀM PHIM - JOHN TACK - TRAILER

    JOHN TACK là một trong những sản phẩm phim điện ảnh được Thiên Trà Motor hợp tác sản xuất. Thông qua những nội dung trong diễn tả khách quan về một hình ảnh Jonh Wick tại Việt Nam. Phim được hợp tác sản xuất với DDMedia và được công chiếu tại kênh Thiên Trà Motor : 

    Kịch bản & chỉ đạo sản xuất: Cao Thế Thiên Trà ( Thiên Trà Motor ) 
    Quay & Dựng: DD Media 

    Chia sẻ:
    Bài viết khác: